கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் சிஷ்யா சிஷ
கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் சிஷ்யா சிஷ்யா இது சரியா சரியா மானே தேனே மயிலே குயிலே என்று நீ உறங்கும் போது உளறல் கேட்டேன் அன்று கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன்.. மாமன் மச்சான் அத்தான்னு சொன்னாளா வம்பு தும்பு ஏதாச்சும் பன்னாளா உள்ளாற ஏதேதோ ஞாபகம் உன் பாட்ட நெஞ்சோடு பாடுற த்தனக்கட த்தனக்கட த்தனக்கட தின தின என்னான்னு ஏதுன்னு கேட்டதும் சொல்லாமா கொள்ளாம மூடுறே ஹொய் ஹொய் ஹொய் ஹோய் எத்தனைப் பேர் பார்த்திருக்கேன் எங்கிட்ட நீ மறைக்காதே சோத்துல முழுப் பூசணிக்காய் மறையுமுன்னு நினைக்காதே காதில் பூவை சுத்திப்பார்க்க நீ தான் நினைச்சா நடக்காதே கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் சிஷ்யா சிஷ்யா இது சரியா சரியா மானே தேனே மயிலே குயிலே என்று.ஓய்.. நீ உறங்கும் போது உளறல் கேட்டேன் அன்று தர தரத்தானத்த தானத்த தா தினத்துன காதல் கலையில் நான் தான் உன் முன்னோடி குருவை மிஞ்சும் சிஷ்யன் நீ கில்லாடி கொண்டாட்டம் கும்மாளம் போடு நீ அண்ணாச்சி என் வாழ்த்தை ஏத்துக்கோ த்னத்துனஜிங்குரதான்த்தா..ஜிங்குரதான்த்தா பெண்டாட்டி ஆகாத காதலி தாயாக ஆகாம பார்த்துக்கோ ஹோய் ஹோய் ஹோய்... ஹோய் ஆத்திரத்தில் துடிக்காதே அவசரமா புடிக்காதே தூண்டியில மீனாட்டம் மாட்டிக்கிட்டு முழிக்காதே திட்டம் போட்டு வட்டம் போடு குருவின் பேரை கெடுக்காதே கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் பிடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் பிடிச்சேன் சிஷ்யா சிஷ்யா இது சரியா சரியா மானே தேனே மயிலே குயிலே என்று நீ உறங்கும் போது உளறல் கேட்டேன் அன்று ஹஹ்ஹஹ கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் கண்டுப் புடிச்சேன் காதல் நோயை கண்டுப் புடிச்சேன்.. ஹோய்